109 Events done & 117 Awards & Honours received for Social Work & Talent Promotion

Record Holders

WBTR Global Excellence Awards for Record Holders

PART27--IMTIYAZ AHMAD
PART28--SUMAN DEVI--SONIPAT--ENGLISH TRAINER
PART29--SHWETA SHARMA--AJMER--EAFM--TEACHING
PART30--SUDERSHAN VATS--SAFDARJUNG HOSPITAL
PART31--VRINDA SRIVASTAVA--BLR
PART32--MENKA GUPTA--JAIPUR--YOGA
PART33--SHAIKH AHMAD NANDED
PART34--MEGHNA TANDON AJMER
PART35--SANGEETA MEHTA--CANADA
PART37--KADAMBARI GARG--DELHI
PART38--SIDAK--GATKA
PART15--SHIV KUMAR KOHLI
PART45--MANIKYA SANGHI DELHI
PART39--NAEESHA HALAI MUMBAI--1049REG
PART40--SOURAV DAGAR 1050 REG
PART44--RAJIB DAS AWARDEE
PART41--AWARDEE BASUNDHARA TRIPURA
PART43--SRISHTI RANI TAID--ASSAM
PART46--DHEERAJ KASHYAP BILASPUR
PART47--PUNEET MADAN--new123
× How can I help you?